Instruktion för anmälan
1. Mata in dina adressuppgifter. Minst de fält som markerats med '*' måste fylldas i.
2. Mata in uppgifter om de modeller du vill anmäla (en i taget).
3. Efter varje modell trycker du "Spara".
4. När du registrerat samtliga dina modeller trycker du på knappen "Färdig" längst ner på sidan.
5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer och bekräfta din e-postadress.
6. Efter att vi mottagit din anmälan kommer en bekräftelse att skickas till den angivna e-postadressen
7. Om du vill ändra en registrerad modell, tar du först bort modellen och anmäler den på nytt

OBS!! Du kan komma att få en varning om problem med vår sql-koppling, det är under bearbetning och inget som påverkar din anmälan.
Vi har även problem med teckenuppsättningen i bekräftelsemailet som kommer, å, ä och ö visas ej korrekt.

Namn (*)
Adress (*)
Adress (forts.)
Postnr och ort (*)
Land
Mail (*)
Telefonnr
Medlem IPMS Ja
Nej
Junior Ja
Nej
Kommentar (max 150 tkn)

(*) - Dessa fält måste vara ifyllda!


Anmälda modeller

Listan tom
ID Klass Förebild Tillverkare Skala


Klass Förebild Tillverkare Skala

Ange id för den modell du vill stryka. Om du vill ändra på uppgifterna för en modell,
tag först bort modellen och anmäl den på nytt.


Tag bort all inmatad data (modeller och adressuppgifter)
När du anmält alla modeller du vill delta med, samt angivit dina adressuppgifter, trycker du här.